Start - IMOBIT sp. z o.o.

pl    en
Oprogramowujemy przemysł i naukę
Oprogramowujemy przemysł i naukę
pl    en
Przejdź do treści
PRODUKCJA
LEAN manufacturing, TPS, MES
oprogramowanie + automatyka + maszyny
GÓRNICTWO
SCADA, zbieranie danych, obsługa zdarzeń
Interaktywne mapy, identyfikacja
BIZNES
webowe, desktopowe (Windows, Mac OS X), mobilne (iOS, Android)
identyfikacja potrzeb, przypadki użycia, optymalizacja
NAUKA
przeglądy, badania, publikacje, patenty
oprogramowanie + sprzęt
Copyright (C) IMOBIT 2020
All rights reserved
Wróć do spisu treści